ROZMIAR CZCIONKI

Profile

Dostosuj wygląd

Aktualności

Jawność obrad zgromadzenia związku międzygminnego

Zgromadzenie Związku nie ma kompetencji do wyłączania jawności obrad – taki wniosek płynie z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Podlaskiego, który badał uchwałę w sprawie przyjęcia projektu nowego Statutu związku komunalnego pod nazwą Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji, która wpłynęła do organu nadzoru.

Przeprowadzona kontrola legalności wykazała, iż uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, w związku czym wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia jej nieważności.

Zgromadzenie Międzygminnego Związku mocą przedmiotowej uchwały przyjęło projekt nowego Statutu Związku Komunalnego pod nazwą Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji, stanowiący załącznik Nr 1 do przedmiotowej uchwały.

Postępowanie nadzorcze wykazało iż § 16 badanego Statutu został unormowany niezgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stanowiącym, iż działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

W świetle powyższego regulacja § 16 Statutu, iż: "obrady Zgromadzenia są jawne, jednak uchwałą Zgromadzenia można wyłączyć jawność obrad. Obrady Zgromadzenia prowadzone są z wyłączeniem jawności także wówczas, gdy przewidują to przepisy szczególne", została dokonana niezgodnie z art. 11b ust. 1 cytowanej ustawy.

Zgromadzenie Związku nie ma bowiem kompetencji do wyłączania jawności obrad. Wyłączanie jawności dopuszczalne jest wyłącznie w drodze ustawowej. Jedynie przepis ustawy może decydować o ograniczeniach zasady jawności. Wobec powyższego, Zgromadzenie nie miało kompetencji do przypisania sobie prawa do decydowania o wyłączeniu jawności obrad w drodze uchwały.

Źródło: Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 4 lutego 2009 r. NK.II.AŁ.0911-18/09

 

Partnerzy projektu

Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Jawność obrad zgromadzenia związku międzygminnego

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji w Polityce prywatności. ZAMKNIJ