ROZMIAR CZCIONKI

Profile

Dostosuj wygląd

Dokumenty

Wytyczne w sprawie partnerstwa i wzór umowy partnerstwa

Dla projektów realizowanych w partnerstwie umowa partnerstwa podpisana przez strony jest przedkładana Operatorowi Programu najpóźniej przed podpisaniem umowy w sprawie projektu. Na etapie składania wniosku aplikacyjnego wymaga się załączenia listu intencyjnego (listów intencyjnych) oraz wzoru umowy partnerskiej (przykładowy wzór do wykorzystania znajduje się poniżej).

Poza elementami wskazanymi w "Wytycznych w sprawie partnerstw", umowa partnerska powinna zawierać dodatkowo informacje o:

  • zakresie odpowiedzialności każdego z partnerów w ramach projektu, w tym o umocowaniu właściwego partnera do reprezentowania pozostałych partnerów;
  • zasadach korzystania z przedmiotów uzyskanych w ramach projektu i własności praw autorskich i innych praw do utworów powstających przy realizacji projektu;
  • terminach wykonywania zadań objętych partnerstwem i przekazywania środków na ich realizację oraz o sposobie raportowania realizacji działań i wydatkowania tych środków;
  • wydatkowaniu środków zgodnie z właściwymi przepisami i procedurami, w szczególności w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad efektywności i konkurencyjności;
  • obowiązku zwrotu środków przekazanych partnerowi w sytuacji wskazanej w umowie w sprawie projektu lub wykorzystanych niezgodnie z przepisami prawa lub umową.

NOWE: Wzór umowy partnerstwa (280 KB)
Wytyczne w sprawie partnerstw (143 KB)

 

Warunki udziału w konkursie - dokumenty

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło nabór w trybie konkursowym na projekty realizowane przez partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego przy udziale przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego lub organizacji przedsiębiorców. Niezbędne dokumenty dostępne są po wejściu tutaj.

 

Uaktualniony przez MRR formularz aplikacyjny do Programu Regionalnego (07.03.2013)

Uaktualniony przez MRR formularz aplikacyjny do Programu Regionalnego (07.03.2013) - aby pobrać kliknij tutaj.

 

MRR ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Programu Regionalnego

Więcej informacji na ten temat oraz dokumenty dotyczące naboru można znaleźć tutaj.

 

Formularz zgłoszeniowy dla partnerstw

Formularz zgłoszeniowy dla partnerstw (59 KB)

 

Informacja o zasadach zgłaszania udziału w projekcie predefiniowanym

Informacja o zasadach zgłaszania udziału w projekcie predefiniowanym (63 KB) 

 

Wytyczne w sprawie partnerstw

Wytyczne w sprawie partnerstw (143 KB)

 

Wytyczne Operatora Programu dla Funduszu Współpracy Dwustronnej

Wnioskodawcy składający wnioski o dofinansowanie projektów w otwartym naborze (XII 2012/I 2013) w ramach Programu będą mogli ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na poszukiwania partnerów dla projektów partnerskich, wypełniając odpowiednią zakładkę wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym dokumencie:

Fundusz Współpracy Dwustronnej (53 KB)


Umowa podpisana w Oslo 17 kwietnia 2012 r. w sprawie realizacji programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

Umowa ws. Programu Regionalnego (8,71 MB)

Propozycja programowa (410 KB)

Partnerzy projektu

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji w Polityce prywatności. ZAMKNIJ