ROZMIAR CZCIONKI

Profile

Dostosuj wygląd

Beneficjenci

Partnerstwa dofinansowane z EOG

lista

 Strony www partnerstw:

 1. http://www.czerwiensk.pl/index.php?nav=1&page=1&l3=572
 2. http://www.ngo.dabrowa-gornicza.pl/ogloszenia-um/2100-umowa-partnerska-podpisana-
 3. http://www.nysa.eu/strona-1642-partnerstwo_nyskie_2020.html
 4. http://www.aglomeracja.poznan.pl/
 5. http://www.piaski.pl/index.php/dotacje-i-fundusze/obszar-szlaki-jiiis
 6. http://www.ko-pomerania.pl/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=7&Itemid=121
 7. http://www.miastoturek.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1301:partnerstwo-lokalne-na-rzecz-rozwoju&catid=45&Itemid=422
 8. http://www.leszno.pl/Ruszyl_projekt_partnerski_Obszaru_Funkcjonalnego_Aglomeracji_Leszczynskiej,8079.html
 9. http://www.nordaforum.pl/aktualnosci/wiecej/item/1366638960.html
 10. http://www.wrotamalopolski.pl/CMS/Wrota2/Templates/BIP/Uchwaly/doc.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID={ED271D56-8DD8-4693-B5E8-F2B548D36D67}&NRORIGINALURL=%2Froot_BIP%2FBIP_w_Malopolsce%2Fgminy%2Froot_Olkusz%2Fpodmiotowe%2FRada%2FUchwaly%2F2012%2F275_2012.htm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest
 11. http://www.gmina-ilawa.pl/dla_mieszkanca/ostrodzko-ilawski-obszar-funkcjonalny/
 12. http://www.powiatkoscierski.pl/newsItem,2195
 13. http://www.bliskokrakowa.pl/pl/aktualnosci,346
 14. http://www.metropoliagdansk.pl/metropolitalne-aktualnosci/pierwsze-spotkanie-warsztatowe-z-partnerami-projektu-intis/
 15. http://www.torun.pl/pl/bydgosko-torunskie-partnerstwo-na-rzecz-zrownowazonego-transportu

 

14 października 2013 r. zakończyła się procedura wyboru projektów do dofinansowania w konkursie w ramach Programu Regionalnego EOG.

Poniżej znajdą się listy: projektów dofinansowanych, projektów rezerwowych oraz projektów, które nie uzyskały 60 proc. punktów wymaganych, aby znaleźć się na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

 

21 sierpnia  2013 r. zakończyła się wstępna ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach Programu Regionalnego EOG, dokonana przez ekspertów zewnętrznych.

Wszyscy wnioskodawcy zostali poinformowani o wynikach całej procedury, w tym o indywidualnej ocenie ich wniosków. W związku z możliwymi odwołaniami od oceny merytorycznej, przewidzianymi w procedurze programu, ocena ta zostanie zakończona po rozpatrzeniu potencjalnych odwołań. Przewiduje się, że nastąpi to we wrześniu br.   

Z uwagi na ograniczoną alokację programu (7 401 548 euro) szacuje się, że na chwilę obecną dofinansowanie będzie mogło uzyskać ok. 15 projektów.

 

12 czerwca 2013 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach programu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego".

W wyniku powyższej oceny do następnego etapu, tj. oceny merytorycznej zakwalifikowały się 83 z 85 złożonych projeków.

Łączna wartość dofinansowania we wszystkich wnioskach, które przeszły ocenę formalną, wynosi 162 960 180 zł (39 119 543 euro), przy czym wartość konkursu wynosi ok. 30 809 683 zł (7 401 548 euro).

W chwili obecnej rozpoczął się etap oceny merytorycznej, który potrwa prawdopodobnie do września br.

 

19 kwietnia 2013 r. zakończył się otwarty nabór wniosków w ramach programu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego".

W ramach tego konkursu złożono 85 projektów (lista złożonych i zarejestrowanych wniosków znajduje się poniżej). W chwili obecnej trwa ich ocena formalna. Po zakończeniu oceny formalnej o jej wyniku zostaną poinformowani wszyscy wnioskodawcy.

W dalszej kolejności, wnioski, które pomyślnie przejdą ocenę formalną, zostaną poddane ocenie merytorycznej.

 

30 września 2012 r. zakończył się nabór partnerstw do projektu predefiniowanego.

Poniżej przedstawiamy listę partnerstw objętych wsparciem w ramach ww. projektu.

Partnerzy projektu

Jesteś tutaj: Strona główna Beneficjenci

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji w Polityce prywatności. ZAMKNIJ