ROZMIAR CZCIONKI

Profile

Dostosuj wygląd

Komponent doradczo-konsultacyjny

Jaką pomoc oferuje projekt doradczy (predefiniowany) partnerstwom przygotowującym wnioski do MRR?

 

Faza I

Pomoc w Fazie I – przygotowania wniosków:

 • Doradcy partnerstw – w miarę potrzeb będą świadczyć bieżąca pomoc w prowadzeniu procesu ustaleń między partnerami, oraz w każdym przypadku będą doradzać w zakresie przygotowania Wniosku Aplikacyjnego do MRR oraz Analizy Wykonalności zadań objętych wnioskiem do MRR
 • Eksperci sektorowi – pomoc doradcza w ustaleniu szczegółowego zakresu w obrębie poszczególnych sektorów, oraz pracochłonności i przewidywanych kosztów poszczególnych etapów działań objętych wnioskiem partnerstwa (będą to blisko 3-letnie zintegrowane programy, potencjalnie obejmujące działania z zakresu kilku sektorów – istnieje konieczność dobrej koordynacji i sporządzenia ścisłego i wykonalnego harmonogramu, co będzie oceniane przez MRR)

Praca w/w ekspertów będzie się odbywać przede wszystkim na miejscu (na terenie działania partnerstwa), plus kontakt pomiędzy spotkaniami.

EKSPERCI NIE ZASTĄPIĄ PERSONELU PARTNERSTWA W NAPISANIU TYCH DOKUMENTÓW, JEDYNIE POMOGĄ !!!

UWAGA: eksperci, ani nikt z personelu projektu doradczego (predefiniowanego) nie bierze udziału w ocenie wniosków. Odpowiada za to wyłącznie MRR

Partnerstwom polskim, które są zainteresowane współpracą z Norweskimi miastami, projekt będzie pomagał w jej nawiązaniu. Będzie to jedno z zadań Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych.

Skala pomocy doradczej w Fazie I – tj. przygotowania wniosków do MRR – jest ograniczona dostępnym budżetem. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Pierwszych 20 partnerstw, które zgłosiły się do Związku Miast Polskich i spełniło warunki formalne otrzyma pomoc w najszerszym zakresie:
  • Indywidualny doradca partnerstwa – do 12 dni pracy
  • Eksperci sektorowi – łącznie do 6 dni pracy na rzecz partnerstwa
 • Kolejnych 10 partnerstw, które zgłosiły się do Związku Miast Polskich i spełniło warunki formalne otrzyma pomoc w węższym zakresie:
  • Indywidualny doradca partnerstwa – do 8 dni pracy na rzecz partnerstwa
  • Eksperci sektorowi – łącznie do 5 dni pracy na rzecz partnerstwa
 • Dalsze partnerstwa, które zgłosiły się do Związku Miast Polskich i spełniło warunki formalne otrzyma pomoc wyłącznie w podstawowym zakresie:
  • Indywidualny doradca partnerstwa – ok. 3-4 dni pracy na rzecz partnerstwa
  • Eksperci sektorowi – łącznie ok. 3 dni pracy na rzecz partnerstwa

 • Konsultacje telefoniczne
 • Co miesiąc będą się odbywać Warsztaty Informacyjne dla Partnerstw, na których obok informacji o projekcie dla nowo-zainteresowanych uczestników, można rozmawiać o pojawiających się problemach w przygotowaniu wniosków, a odpowiedzi na typowe pytania znajdą się na stronie www.

 

Faza II

Partnerstwa realizują swoje przedsięwzięcia – zgodnie ze zaakceptowanym wnioskiem złożonym do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – z wykorzystaniem środków, jakie uzyskają z grantu.

Jednocześnie nadal uzyskują pomoc projektu doradczego Związku Miast Polskich w postaci pracy indywidualnego doradcy partnerstwa i ekspertów sektorowych. Obejmuje to:

 • monitoring postępów na miejscu, pomoc partnerstwu w odbieraniu produktów od wykonawców, ew. aktywna moderacja procesu pracy – jeśli zachodzi taka potrzeba, proponowanie specjalistycznych szkoleń, uczestnictwo w spotkaniach zespołów zarządzających Partnerstw, konferencjach i seminariach;
 • specjalistyczna pomoc doradcza w rozwiązywaniu szczególnie skomplikowanych problemów w danym sektorze usług;
 • udział w szkoleniach specjalistycznych – wg zapotrzebowania zidentyfikowanego w Fazie I

Udział kilku przedstawicieli każdego partnerstwa w wizycie studyjnej w Norwegii w Fazie II (wizyty w kilku samorządach dobranych przez Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych – zapoznanie się z doświadczeniami norweskimi we współpracy JST).

 

Projekt prowadzi monitoring realizacji wszystkich przedsięwzięć finansowanych przy pomocy środków z grantów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie umożliwiającym opracowanie:

 • modelu/modeli współpracy (partnerstw) JST na rzecz rozwoju;
 • wniosków legislacyjnych dotyczących poprawy warunków formalno-prawnych do realizacji projektów współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej na rzecz rozwoju regionalnego/lokalnego.

Partnerzy projektu

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji w Polityce prywatności. ZAMKNIJ